Semnaleaza neregulile din spitale

Pacienții internați pot reclama începând de marți, 17 februarie, neregulile din spitale publice. Aceștia pot înregistra opiniile despre calitatea serviciilor oferite în cadrul unităților sanitare prin completarea unui chestionar de feedback sau pot face sesizări prin intermediul unui formular online.
Semnaleaza Neregulile din spitale

Implementarea Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 146/2015, fiind publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din 17 februarie, aplicându-se de la data publicării.
Practic, pacienții internați vor putea înregistra opiniile privind calitatea serviciilor oferite în cadrul unităților sanitare, prin completarea unui chestionar de feedback. De asemenea, aceștia pot înregistra sesizări și prin intermediul unui formular online, pus la dispoziție pe site-ul propriu al fiecărui spital public.

Consiliul de etică din fiecare spital analizează opiniile și sesizările, iar apoi trimite pacienților și instituțiilor relevante avize de etică și hotărâri. Totodată, consiliul de etică evaluează, prin rapoarte periodice de activitate, gradul de satisfacție al pacienților și gradul de respectare a drepturilor și obligațiilor pacienților și cadrelor medico-sanitare.

Prin acest mecanism se dorește definirea mai clară a drepturilor și obligațiilor pe care le au în sistemul de sănătate pacienții, personalul medico-sanitar și personalul din administrația sistemului. De asemenea, se dorește crearea unui instrument de gestionare a problemelor etice din cadrul sistemului de sănătate și de respectare a drepturilor pacienților în cadrul sistemului de sănătate românesc și în special față de fenomenul plăților informale. Mecanismul de feedback oferă un instrument de protejare a imaginii publice a personalului medico-sanitar și a unei unități medicale față de diferite forme de abuz și cadrul legislativ necesar pentru a diferenția situațiile de malpraxis de cele legate de nerespectarea normelor etice/deontologice în practica medicală, se precizează în referatul de motivare, publicat pe site-ul Ministerului Sănătății.
”Mecanismul de feedback al pacientului reprezintă ansamblul de măsuri şi de proceduri care au drept obiectiv creşterea gradului de încredere a pacienţilor în serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacienţilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor atât de către pacienţi, cât şi de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componentă de gestionare a sesizărilor ce privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul Consiliului de etică”, se precizează în actul normativ.
Mecanismul de feedback al pacientului cuprinde următoarele măsuri:
– înregistrarea opiniilor pacienţilor internaţi privind calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare, prin completarea directă a Chestionarului de feedback al pacientului;
– înregistrarea sesizărilor electronice referitoare la calitatea serviciilor oferite şi la integritatea personalului unităţii sanitare în/din cadrul unităţii sanitare, prin completarea formularului de sesizare online;
– analiza punctelor de vedere şi a sesizărilor primite de la pacienţi de către consiliile de etică din componenţa unităţii sanitare;
– redactarea de avize de etică şi de hotărâri de către membrii consiliilor de etică şi comunicarea acestora către persoanele care au formulat sesizările şi către instituţiile relevante, după caz;
– evaluarea gradului de satisfacţie a pacienţilor referitor la calitatea serviciilor oferite în cadrul unităţii sanitare prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etică;
– evaluarea gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor şi ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul unităţii sanitare, prin intermediul rapoartelor periodice de activitate ale Consiliului de etică;
– evaluarea calităţii serviciilor medicale şi a gradului de respectare a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor şi ale cadrelor medico-sanitare, în cadrul sistemului public de sănătate, prin intermediul rapoartelor periodice întocmite la nivel judeţean de către responsabilii desemnaţi din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi de către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, la nivel naţional.
Potrivit actului normativ, unităţile sanitare din sistemul de sănătate organizează procedura de selecţie a membrilor Consiliului de etică, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, unităţile sanitare pun la dispoziţia pacienţilor chestionarul de evaluare, formularul de sesizare şi asigură publicarea pe site-ul propriu a linkului privind accesul la Formularul de sesizare online a pacienţilor, formular ce va fi disponibil permanent pentru orice persoane interesate.

Totodată, toate chestionarele completate de pacienţi şi toate sesizările primite de către unităţile sanitare vor fi înregistrate şi analizate conform atribuţiilor consiliilor de etică prevăzute de legislaţia în vigoare.
Deciziile şi analizele realizate de consiliile de etică din cadrul unităţilor sanitare vor fi raportate la finalul fiecărui semestru/an către Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii, conform termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Rezultatele obţinute din analiza chestionarelor aplicate în unităţile sanitare şi din raportările consiliilor de etică sunt utilizate pentru aprecierea gradului de satisfacţie a pacienţilor şi pentru evaluarea gradului de respectare a drepturilor acestora conferite de legislaţia în vigoare şi în vederea îmbunătăţirii Mecanismului de feedback al pacientului. (Sursa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *